Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Pola obtención de subvencións e/ou axudas para paliar o impacto provocado pola Covid-19 sobre os sectores especialmente afectados pola pandemia

Normativa:Art. 14 nonies do Texto Refundido das disposicións legais do Principado de Asturias en materia de tributos cedidos polo Estado, aprobado por Decreto Lexislativo 2/2014, do 22 de outubro.

Contía e requisitos para a aplicación da dedución

  • O importe da devandita dedución será o resultado de aplicar os tipos medios de gravame á parte da base liquidable xeral que corresponda á devandita subvención ou axuda.
  • A dedución poderase aplicar unicamente cando o contribuínte integrase na base impoñible xeral o importe correspondente ás subvencións e/ou axudas outorgadas pola Administración do Principado de Asturias ou o seu sector público para paliar o impacto provocado pola Covid-19 sobre os sectores especialmente afectados pola pandemia.

Atención: Esta dedución non é aplicable a contribuíntes falecidos antes de 31 de decembro de 2020