Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Polo incremento dos custos do financiamento alleo para o investimento en vivenda habitual derivado da alza dos tipos de xuro (non aplicable en 2020)

Normativa:Art.º 10 Texto Refundido das disposicións legais da Comunidade de Madrid en materia de tributos cedidos polo Estado, aprobado por Decreto Lexislativo 1/2010, de 21 outubro.

Importante: no exercicio 2020 esta dedución non resulta de aplicación, dado que a porcentaxe de dedución é negativa.