Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Por cantidades procedentes de axudas públicas concedidas pola Generalitat no marco do disposto na Lei 6/2009, do 30 de xuño, da Generalitat, de protección á maternidade

Normativa:Art.º 4.Uno.u) Lei 13/1997, do 23 de decembro, pola que se regula o tramo autonómico do imposto sobre a renda das persoas físicas e restantes tributos cedidos, da Comunitat Valenciana.

Contía da dedución

270 euros por cada contribuínte.