Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Cota resultante da autoliquidación

A cota resultante da autoliquidación é o resultado de aplicar sobre a cota líquida total ou, no seu caso, sobre a cota líquida total incrementada as deducións por dobre imposición internacional, por dobre imposición internacional nos supostos de aplicación do réxime de transparencia fiscal internacional, por dobre imposición pola imputación de rendas pola cesión de dereitos de imaxe, así como as retencións reducibles correspondentes a rendementos bonificados.

De acordo co disposto no artigo 103 da Lei do IRPF, o exceso de pagamentos a conta respecto da cota resultante da liquidación determinará a devolución derivada da normativa do IRPF que, en cada caso, proceda efectuar.

Importante:a cota resultante da autoliquidación haberá de resultar unha cantidade positiva ou cero.