Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

i) Retribucións a colaboradores en actividades humanitarias ou de asistencia social

Considéranse rendementos do traballo as retribucións percibidas polos que colaboren en actividades humanitarias ou de asis­tencia social promovidas por entidades sen ánimo de lucro.