Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Cadro:cualificación fiscal dos rendementos obtidos no desenvolvemento de determinadas actividades

Cualificación fiscal dos rendementos obtidos no desenvolvemento de determinadas actividades
ActividadeSituaciónsCualificación
Profesores

En academia propia

Empresarial

A domicilio, clases particulares

Profesional

En Institutos, Colexios, Universidades, etc., con relación laboral ou estatutaria

Traballo

Axentes comerciais e comisionistas

Achegan ou aproximan as partes interesadas sen asumir o risco e ventura das operacións

Profesional

Asumen o risco e ventura das operacións mercantís ou operan en nome propio

Empresarial

Con relación laboral (de carácter común ou especial) coa empresa que representan sen ordenación por conta propia de medios de produción e/ou recursos humanos  

Traballo

Avogados

Cantidades percibidas en quenda de oficio

Profesional

Cantidades percibidas no exercicio libre da súa profesión

Profesional

Cantidades percibidas a soldo dunha empresa (aínda que figuren inscritos nos seus respectivos Colexios profesionais)

Traballo

Propiedade intelectual ou industrial

Autores que editan as súas propias obras

Empresarial

Autores que non editan as súas propias obras e ordenan por conta propia medios de produción

Profesional

Autores que non editan as súas obras e non ordenan medios de produción

Traballo

Conferencias, coloquios, seminarios e similares

Con carácter xeral

Traballo

Se existe ordenación por conta propia de medios de produción

Profesional

Mensaxeiros

Traballo

Axentes, subaxentes e axentes de seguros e os seus colaboradores mercantís (1)

Profesional

Vendedores do cupón da ONCE

Traballo

Expendedores oficiais da rede comercial da entidade pública empresarial de Lotarías e Apostas do Estado (LAE)

Profesional

Farmacéuticos

Venda de produtos farmacéuticos

Empresarial

Análise e elaboración de fórmulas maxistrais

Profesional

Notarios, Rexistradores e Axentes de Alfándegas

Profesional

(1) O artigo 326 do Código de Comercio dispón que non se reputarán mercantís, entre outras, as vendas que fixeren os propietarios e labradores ou gandeiros dos froitos ou produtos das súas colleitas ou ganados, ou das especies en que se lles paguen as rendas, así como as vendas que, dos obxectos construídos ou fabricados polos artesáns, fixeren estes nos seus talleres.(Volver)