Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Andalucía

Por circunstancias persoais e familiares

Relativa á vivenda habitual

Por donativos e doazóns

Outros conceptos deducibles

 • Por nacemento ou adopción de fillos.
 • Por adopción de fillos no ámbito internacional.
 • Por familia monoparental e, no seu caso, con ascendentes maiores de 75 anos.
 • Por contribuínte con discapacidade.
 • Por discapacidade do cónxuxe ou parella de feito.
 • Por asistencia a persoas con discapacidade.
 • Por axuda doméstica.
 • Para beneficiarios de axudas a vivendas protexidas.
 • Por Investimento en vivenda habitual que teña a consideración de protexida e polas persoas novas.
 • Por arrendamento de vivenda habitual por mozos.
 • Polas cantidades doadas ao Servizo Andaluz de Saúde para a loita contra o avance do Covid-19.
 • Adquisición de accións e participacións sociais como consecuencia de acordos de constitución de sociedades ou ampliación de capital nas sociedades mercantís.
 • Gastos de defensa xurídica da relación laboral.