Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Castela e León

Por circunstancias persoais e familiares

Relativa á vivenda habitual

Por donativos e doazóns

Outros conceptos deducibles

 • Para contribuíntes afectados por discapacidade.
 • Por familia numerosa.
 • Por nacemento ou adopción de fillos.
 • Por partos múltiples ou adopcións simultáneas.
 • Por coidado de fillos menores de 4 anos.
 • Por paternidade.
 • Por gastos de adopción.
 • Por cotas a Seguridade Social de empregados do fogar.
 • Por adquisición ou rehabilitación da vivenda habitual por mozos en núcleos rurais.
 • Por investimento en rehabilitación de vivendas destinadas a aluguer en núcleos rurais.
 • Por aluguer de vivenda habitual para mozos.
 • Por investimento en instalacións ambientais e de adaptación a persoas con discapacidade en vivenda habitual.
 • Por adquisición de vivenda habitual de nova construción.
 • Por cantidades doadas a fundacións de Castela e León e para a recuperación do Patrimonio Histórico–Artístico e Natural.
 • Por cantidades doadas para o fomento da investigación, o desenvolvemento e a innovación
 • Por cantidades investidas polos titulares na recuperación do Patrimonio Histórico–Artístico e Natural de Castela e León.
 • Para o fomento da mobilidade sostible.
 • Por fomento de emprendimiento