Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Extremadura

Por circunstancias persoais e familiares

Relativa á vivenda habitual

Por donativos e doazóns

Outros conceptos deducibles

  • Por acollemento de menores.
  • Por partos múltiples.
  • Por coidado de familiares con discapacidade.
  • Por coidado de fillos menores de ata 14 anos inclusive.
  • Para contribuíntes viúvos.
  • Por adquisición ou rehabilitación de vivenda habitual para mozos e para vítimas do terrorismo.
  • Por arrendamento de vivenda habitual para contribuíntes menores de 36 anos.

Sen deducións aprobadas

  • Por percibir retribucións do traballo dependente.
  • Por compra de material escolar.
  • Por adquisición accións ou participacións como consecuencia de acordos de constitución ou ampliación de capital nas sociedades mercantís.