Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Principado de Asturias

Por circunstancias persoais e familiares

Relativa á vivenda habitual

Por donativos e doazóns

Outros conceptos deducibles

 • Por acollemento non remunerado maiores 65 anos.
 • Por adopción internacional de menores.
 • Por partos múltiples ou por dous ou máis adopcións constituídas na mesma data
 • Por familias numerosas.
 • Por familias monoparentais.
 • Por acollemento familiar de menores.
 • Por gastos de descendentes en centros de 0 a 3 anos.
 • Por nacemento ou adopción de segundo e sucesivos fillos en zonas rurais en risco de despoboación.
 • Por adquisición ou adecuación de vivenda habitual para contribuíntes con discapacidade.
 • Por adquisición ou adecuación de vivenda habitual para contribuíntes cos que convivan os seus cónxuxes, ascendentes ou descendentes con discapacidade.
 • Por investimento en vivenda habitual que teña a consideración de protexida.
 • Por arrendamento da vivenda habitual.
 • Por doazóns de terreos rústicos a favor do Principado de Asturias.
 • Por certificación da xestión forestal sostible.
 • Por adquisición de libros de texto e material escolar.
 • Para contribuíntes que se establezan como traballadores por conta propia, ou autónomos en zonas rurais en risco de despoboación.
 • Por gastos de transporte público para residentes en zonas rurais en risco de despoboación
 • Pola obtención de subvencións e/ou axudas para paliar o impacto provocado pola Covid-19 sobre os sectores especialmente afectados pola pandemia (non aplicable a contribuíntes falecidos antes de 31-12-2020).