Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Rexión de Murcia

Por circunstancias persoais e familiares

Relativa á vivenda habitual

Por donativos e doazóns

Outros conceptos deducibles

 • por gastos de gardaría.
 • Por adopción ou nacemento.
 • Para contribuíntes con discapacidade. 
 • Por conciliación. 
 • Por acollemento non remunerado de maiores de 65 anos e/ou persoas con discapacidade
 • Por investimento en vivenda habitual por mozos de idade igual ou inferior a 35 anos (incluídos o réxime transitorio).
 • Por investimento en dispositivos domésticos de aforro de auga.
 • Por investimento en instalacións de recursos enerxéticos renovables en vivendas.
 • Por donativos para a protección do Patrimonio Cultural da Rexión de Murcia e promoción de actividades culturais e deportivas e por donativos para a investigación biosanitaria.
 • Por investimento en adquisición de accións ou participacións de entidades novas ou de recente creación.
 • por investimentos en accións de entidades que cotizan no segmento de empresas en expansión do mercado alternativo bolsista.
 • Por gastos na adquisición de material escolar e libros de texto.