Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Base liquidable

Reducións da base impoñible xeral

Dispoñibilidade dos plans de pensións en caso de desemprego ou cesamento de actividade derivados da situación de crise sanitaria ocasionada polo Covid-19.

Dende o 14 de marzo ao 14 de setembro de 2020 con carácter excepcional poderanse facer efectivos os dereitos consolidados nos plans de pensións na situación de desemprego que sexa consecuencia de:

  • un expediente de regulación temporal de emprego

  • o cesamento de actividade ou

  • da redución nun 75 por 100 ou máis da facturación de traballadores por conta propia que se produzan como consecuencia do Covid-19.

O reembolso de dereitos consolidados farase efectivo por solicitude do partícipe, suxeitándose ao réxime fiscal establecido para as prestacións dos plans de pensións.