Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Cálculo do Imposto:determinación das cotas íntegras

Gravame das bases liquidables

Todas as Comunidades Autónomas teñen aprobadas as súas correspondentes escalas aplicables á base liquidable xeral.