Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Exencións

Exencións do artigo 7 da Lei do IRPF

Ingreso mínimo vital regulado no Real Decreto-lei 20/2020, do 29 de maio

O artigo 1 do Real Decreto-lei 39/2020, do 29 de decembro, de medidas financeiras de apoio social e económico e de cumprimento da execución de sentenza, modificou a letra e) do artigo 7 da Lei do IRPF para declarar exenta a prestación da Seguridade Social do Ingreso Mínimo Vital que regula o Real Decreto-lei 20/2020, do 29 de maio (BOE da 1 de xuño).

Esta exención non poderá superar, xunto co resto das prestacións e axudas para persoas que carezan de recursos económicos de subsistencia ou colectivos en risco de exclusión social ás que se refire en primeiro parágrafo do artigo 7.y) da Lei do IRPF, un importe máximo anual conxunto de 1,5 veces o indicador público de rendas de efectos múltiples (IPREM).

Gravame especial sobre os premios de determinadas lotarías e apostas.

Estarán exentos para o exercicio 2020 os premios cuxo importe íntegro sexa igual ou inferior 40.000 euros.