Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Mínimo persoal e familiar

Mínimo do contribuínte

A Comunidade Autónoma de Cataluña no exercicio das súas competencias normativas, e con efectos dende o 1 de xaneiro de 2020, establece para os contribuíntes residentes no seu territorio cuxa suma das bases liquidables xeral e do aforro sexa igual ou inferior a 12.450 euros, un mínimo do contribuínte de 6.105 euros anuais.