Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Rendementos de capital inmobiliario

Gastos deducibles para a determinación do rendemento neto

O artigo 15 do Real Decreto-lei 35/2020, do 22 de decembro, de medidas urxentes de apoio ao sector turístico, a hostalaría e o comercio e en materia tributaria (BOE do 23) reduce nos exercicios 2020 e 2021 de seis a tres meses o prazo para que as cantidades debidas polos arrendatarios teñan a consideración de saldo de dubidoso cobramento e poidan deducirse dos rendementos íntegros do capital inmobiliario.

Así mesmo, establécese a posibilidade de que regulamentariamente poida modificar este prazo