Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2021.

Contido do réxime especial e momento da imputación

  1. Rendas susceptibles de imputación
  2. Rendas non susceptibles de imputación
  3. Determinación do importe da renda positiva a imputar e momento en que debe efectuarse a imputación