Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2021.

Réxime especial: Ganancias patrimoniais por cambio de residencia

Normativa: Art. 95 bis Lei IRPF

  1. Introdución e ámbito de aplicación
  2. Regras xerais
  3. Regras especiais