Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2021.

Mínimo por descendentes

Normativa: Arts. 58 e 61 Lei IRPF  e 53 Regulamento

  1. Concepto e requisitos dos descendentes
  2. Contías aplicables
  3. Condicións para a aplicación do mínimo por descendentes