Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2021.

Capítulo 2. O Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas (IRPF): cuestións xerais

  1. O Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas (IRPF)
  2. Cesión parcial do IRPF ás Comunidades Autónomas
  3. Suxeición ao IRPF: aspectos materiais
  4. Suxeición ao IRPF: aspectos persoais
  5. Suxeición ao IRPF: aspectos temporais