Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

13. Axudas deportistas de alto nivel, co límite de 60.100 euros

Normativa: Arts. 7.m) Lei IRPF e  4 Regulamento  IRPF

Están exentas, co límite de 60.100 euros anuais, as axudas económicas de formación e tecnificación deportiva, axustadas aos programas de preparación establecida polo Consello Superior de Deportes coas federacións deportivas españolas ou co Comité Olímpico Español,  que cumpran os  seguintes requisitos:

  • Que os seus beneficiarios teñan recoñecida a condición de deportistas de alto nivel, conforme ao previsto no Real decreto 971/2007, do 13 de xullo, sobre deportistas de alto nivel e alto rendemento (BOE do 25 de xullo).

    Teñase en conta que o citado Real decreto 971/2007 derrogou, con efectos do 26 de xullo de 2007, o Real decreto 1467/1997, do 19 de setembro, sobre deportistas de alto nivel ao que se refire o artigo 4 do Regulamento do IRPF.

  • Que sexan financiadas, directa ou indirectamente, polo Consello Superior de Deportes, pola Asociación de Deportes Olímpicos, polo Comité Olímpico Español ou polo Comité Paralímpico Español.