Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

22. Indemnizacións do Estado e das Comunidades Autónomas para compensar a privación de liberdade

Normativa: Art. 7.u) Lei IRPF

Están exentas as indemnizacións previstas na lexislación do Estado e das Comunidades Autónomas para compensar a privación de liberdade en establecementos penitenciarios como consecuencia dos supostos contemplados na Lei 46/1977, do 15 de outubro, de Amnistía.

Debe terse en conta que o artigo 7 da Lei 52/2007, do 26 de decembro, pola que se recoñecen e amplían dereitos e establécense medidas en favor de quen padeceron persecución ou violencia durante a guerra civil e a ditadura (BOE do 27 de decembro) modificou  o ámbito de aplicación das indemnizacións a favor de quen sufriron prisión como consecuencia dos supostos contemplados na Lei 46/1977, do 15 de outubro, de Amnistía, para dar entrada a supostos no seu día excluído da concesión de indemnizacións por tempos de estancia en prisión durante a Ditadura.