Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

7. Pensións por inutilidade ou incapacidade permanente do réxime de clases pasivas

Normativa: Art. 7.g) Lei IRPF

Están exentas as pensións por inutilidade ou incapacidade permanente do réxime de clases pasivas, sempre que a lesión ou enfermidade que for causa das mesmas inhabilitar por completo ao perceptor da pensión para toda profesión ou oficio.

Teñase en conta que de acordo co previsto na Orde da Presidencia de Goberno do 22 de novembro de 1996, pola que se establece o procedemento para a emisión dos ditames médicos para os efectos do recoñecemento de determinadas prestacións de Clases Pasivas (BOE do 23 de novembro), nos supostos de xubilación por incapacidade permanente para o servizo, debe constar se a lesión ou proceso patolóxico do funcionario, ademais de incapacitarle para as funcións propias do seu Corpo, inhabilítalle por completo para toda profesión ou oficio e, se é o caso, se necesita a asistencia doutra persoa para a realización dos actos máis esenciais da vida.