Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

3. Pensións recoñecidas en favor daquelas persoas que sufriron lesións ou mutilacións, con ocasión ou como consecuencia da Guerra Civil 1936/1939

Normativa: Art. 7.c) Lei IRPF

Están exentas as pensións recoñecidas en favor daquelas persoas que sufriron lesións ou mutilacións, con ocasión ou como consecuencia da Guerra Civil 1936/1939 xa sexa polo Réxime de Clases Pasivas do Estado ou ao abeiro da lexislación especial ditada para ese fin: Lei 35/1980, do 26 de xuño (BOE do 10 de xullo); Lei 6/1982, do 29 de marzo (BOE do 3 de abril); Decreto 670/1976, do 5 de marzo (BOE do 7 de abril).