Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Incompatibilidade entre métodos e modalidades de determinación do rendemento neto

Normativa: Art. 28.3 Regulamento IRPF

O sistema de relacións entre os métodos de determinación do rendemento neto, estimación directa e estimación obxectiva, caracterízase por unha ríxida incompatibilidade entre eles. Así, se o contribuínte determina o rendemento neto dalgunha das súas actividades económicas polo método de estimación directa, modalidade simplificada, deberá determinar o rendemento neto de todos os seus restantes actividades por este mesmo método, aínda que se trate de actividades susceptibles de estar incluídas no método de estimación obxectiva.

De forma similar, se o contribuínte determina o rendemento neto dalgunha das súas actividades económicas pola modalidade normal do método de estimación directa, deberá determinar o rendemento neto de todas as súas actividades por esta mesma modalidade.

Non obstante, cando se inicie durante o ano algunha actividade económica pola que se renuncie á modalidade simplificada, a incompatibilidade non proverá efectos para ese ano respecto das actividades que se viñan realizando con anterioridade, co que o devandito ano se simultaneará o método de estimación directa, modalidade normal, para a determinación do rendemento neto da nova actividade e o método de estimación directa, modalidade simplificada, para o resto de actividades, tributando todas elas no seguinte exercicio por estimación directa, modalidade normal, como consecuencia da renuncia.