Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Apéndice: Rendementos anuais por unidade de módulo antes de amortización aplicable no exercicio 2022

  1. Módulos aplicables a cada unha das actividades, incluídos no Anexo II da Orde HFP/1335/2021, con indicación do seu correspondente epígrafe no Imposto de Actividades Económicas (IAE)