Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Fase 2ª: Determinación do rendemento neto minorado

Normativa: Véxanse Anexo II e instrución 2.2 do citado Anexo II Orde HFP/1335/2021, do 1 de decembro (BOE do 2 de decembro).

O rendemento neto minorado é o resultado de reducir o rendemento neto previo no importe dos incentivos ao emprego e ao investimento, na forma que se establece a continuación:

  1. 1. Minoración por incentivos ao emprego
  2. 2. Minoración por incentivos ao investimento