Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Introdución: esquema

Normativa; Véxanse o Anexo II e instrucións da Orde HFP/1335/2021, do 1 de decembro (BOE do 2 de decembro).

No método de estimación obxectiva as operacións necesarias para a determinación do rendemento neto, se é o caso, reducido realízanse de forma illada e separada para cada actividade que teña a consideración de independente, aínda que o mesmo contribuínte desenvolva varias ás que resulte de aplicación a devandita método.

Para 2022  a determinación do rendemento neto reducido anual correspondente a cada actividade efectúase, unha vez transcorrido o ano, mediante as operacións sucesivas que se indican no seguinte esquema:

Fase1ª:

UNIDADES DE MÓDULO EMPREGADAS, UTILIZADAS Ou INSTALADAS

(x) RENDEMENTO ANUAL POR UNIDADE DE MÓDULO (antes de amortización)

= RENDEMENTO NETO PREVIO

Fase 2ª

(-) MINORACIÓN POR INCENTIVOS AO EMPREGO

(-) MINORACIÓN POR INCENTIVOS AO INVESTIMENTO

= RENDEMENTO NETO MINORADO

Fase 3ª

(x) ÍNDICES CORRECTORES ((segundo a actividade e determinadas circunstancias)

= RENDEMENTO NETO DE MÓDULOS

Fase 4ª

(-) REDUCIÓN DE CARÁCTER XERAL: 15 POR 100

(-) REDUCIÓN ESPECIAL PARA ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN LORCA: 20 POR 100

(-) REDUCIÓN ESPECIAL PARA ACTIVIDADES ECONÓMICAS NA ILLA DE LA PALMA: 20 POR 100

(-) GASTOS EXTRAORDINARIOS POR CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONAIS (Incendios, inundacións, afundimentos, etc,, comunicadas á AEAT en tempo e forma)

(+) OUTRAS PERCEPCIÓNS EMPRESARIAIS

= RENDEMENTO NETO DA ACTIVIDADE

Fase 5ª

(-) REDUCIÓN POR IRREGULARIDADE (*) : 30 POR 100

= RENDEMENTO NETO REDUCIDO DA ACTIVIDADE

(*) Aplicable unicamente respecto do compoñente "Outra percepcións empresariais" con período de xeración superior a dous anos ou que se cualifiquen regulamentariamente como obtidas de forma notoriamente irregular no tempo. (Volver)