Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Explotacións gandeiras

Importante: o cadro seguinte inclúe os índices de rendemento neto aplicables en 2022 coas modificacións establecidas na Orde HFP /405/2023, do 18 de abril, pola que se reducen para o período impositivo 2022 os índices de rendemento neto e a redución xeral aplicable no método de estimación obxectiva do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas para as actividades agrícolas e gandeiras afectadas por diversas circunstancias excepcionais (BOE do 25 de abril) que se identifican cun asterisco (*).

Denominación grupoProdutosÍndices
Avicultura Carne e ovos procedentes de polos, galiñas, parrulos, faisáns, perdices, paspallás, etc.

(*)

0,09

Bovino Carne (intensiva)

(*)

0,09

Carne (extensiva)

(*)

0,09

Leite (intensiva)

(*)

0,14

Leite (extensiva)

(*)

0,14

Cría (intensiva)

(*)

0,18

Cría (extensiva)

(*)

0,18

Cabrún Carne (intensiva)

(*)

0,09

Carne (extensiva)

(*)

0,09

Leite (intensiva)

(*)

0,18

Leite (extensiva)

(*)

0,18

Cunicultura  Cunicultura

(*)

0,09

Ovino Carne (intensiva)

(*)

0,18

Carne (extensiva)

(*)

0,18

Leite (intensiva)

(*)

0,18

Leite (extensiva)

(*)

0,18

Porcino 
Carne (intensiva)

(*)

0,09

Carne (extensiva)

(*)

0,09

Cría (intensiva)

(*)

0,18

Cría (extensiva)

(*)

0,18

Actividades accesorias realizadas por gandeiros  Agrocutismo, artesanía, caza, pesca e, actividades recreativas e de lecer, en que o agricultor ou gandeiro participe como monitor, guía ou experto, tales como excursionismo, sendeirismo, rutas ecolóxicas, etc. 0,42
Servizos de cría, garda ou engorde de calquera tipo de gañado (incluídas aves) 0,37
Outros traballos e servizos accesorios prestados por gandeiros 0,56
Outras actividades gandeiras non incluídas expresamente noutros apartados Apicultura

(*)

0,13

 Animais para peletaría (visón, chinchilla, etc.) 0,32
Equinos

(*)

0,22