Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Anexo: Redución dos índices de rendemento neto, aplicables en 2022, polas actividades agrícolas e gandeiras afectadas por circunstancias excepcionais agrupados por Comunidades Autónomas, Provincias, ámbitos territoriais e actividades

Normativa: Orde HFP/405/2023, do 18 de abril, pola que se reducen para o período impositivo 2022 os índices de rendemento neto e a redución xeral aplicable no método de estimación obxectiva do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas para as actividades agrícolas e gandeiras afectadas por diversas circunstancias excepcionais (BOE do 24 de abril. Corrección de erros BOE do 9 de xuño)

Advertencia : esta reprodución non ten validez xurídica algunha. Para fins xurídicos consulte o texto publicado no Boletín Oficial do Estado .

 1. Andalucía
 2. Aragón
 3. Balears (Illes)
 4. Canarias
 5. Cantabria
 6. Castela-A Mancha
 7. Castela e León
 8. Cataluña
 9. Estremadura
 10. Galicia
 11. Madrid (Comunidade de)
 12. Rexión de Murcia
 13. A Rioxa
 14. Comunitat Valenciana