Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Relación de países e territorios cualificados como paraísos fiscais no Real decreto 1080/1991, do 5 de xullo

Atención : a continuación, relaciónanse os países ou territorios previstos no Real decreto 1080/1991, do 5 de xullo que,  de acordo coa  disposición transitoria segunda da Lei 36/2006, do 29 de novembro, de medidas para a prevención da fraude fiscal, teñen en 2022 a consideración de xurisdición non cooperativa.

Non obstante, teñase en conta que recentemente foi aprobada Orde HFP/115/2023, do 9 de febreiro, pola que se determinan os países e territorios, así como os réximes fiscais prexudiciais, que teñen a consideración de xurisdicións non cooperativas (BOE do 10 de febreiro). A devandita orde que actualiza a lista de países e territorios que figura no Real decreto 1080/1991, do 5 de xullo, será de aplicación aos tributos sen período impositivo reportados a partir da súa entrada en vigor e aos demais tributos cuxo período impositivo se inicie desde ese momento.

(1) Real decreto 1080/1991, do 5 de xullo, BOE do 13 de xullo, modificado polo Real decreto 116/2003, do 31 de xaneiro, BOE do 1 de febreiro

 1. Principado de Andorra (7)
 2. Antillas Neerlandesas (6)
 3. Aruba (6)
 4. Emirato do Estado de Bahrain
 5. Sultanato de Brunei
 6. República de Chipre (14)
 7. Emiratos Árabes Unidos (2)
 8. Xibraltar
 9. Hong-Kong (12)
 10. Anguila
 11. Antiga e Barbuda
 12. As Bahamas (9)
 13. Barbados (11)
 14. Bermuda
 15. Illas Caimáns
 16. Illas Cook
 17. República de Dominica
 18. Granada
 19. Fiji
 20. Illas de Guernesey e de Xersei (Illas da Canle)
 21. Xamaica (3)
 22. República de Malta (4)
 23. Illas Malvinas
 24. Illa de Man
 25. Illas Marianas
 26. Mauricio
 27. Montserrat
 28. República de Naurú
 29. Illas Salomón
 30. San Vicente e as Granadinas
 31. Santa Lucía
 32. República de Trinidad e Tobago (5)
 33. Illas Turks e Caicos
 34. República de Vanuatu
 35. Illas Virxes Británicas
 36. Illas Virxes dos Estados Unidos de América
 37. Reino Hachemita de Xordania
 38. República Libanesa
 39. República de Liberia
 40. Principado de Liechtenstein
 41. Gran Ducado de Luxemburgo, no que fai ás rendas percibidas polas Sociedades a que se refire o parágrafo 1 do Protocolo anexo ao Convenio, para evitar a dobre imposición, do 3 de xuño de 1986.
 42. Macau
 43. Principado de Mónaco
 44. Sultanato de Omán (15)
 45. República de Panamá (8)
 46. República de San Marino (10)
 47. República das Seixeles
 48. República de Singapur (13)

Notas á lista:

(1) O Real decreto 1080/1991, do 5 de xullo, polo que se determinan os países ou territorios a que se refiren os artigos 2.º, apartado 3, número 4, da Lei 17/1991, do 27 de maio, de Medidas Fiscais Urxentes, e 62 da Lei 31/1990, do 27 de decembro, de Orzamentos Xerais do Estado para 1991.  (Volver)

(2) Con efectos desde 02-04-2007, data de entrada en vigor dos respectivos convenios para evitar a dobre imposición (BOE  23-01-2007), os Emiratos Árabes Unidos deixan de ser considerado paraíso fiscal. (Volver)

(3) Con efectos desde 16-05-2009, data de entrada en vigor do respectivo convenio para evitar a dobre imposición (BOE 12-05-2009), Xamaica deixa de ser considerado paraíso fiscal. (Volver)

(4) Con efectos desde 12-09-2006, data de entrada en vigor do respectivo convenio para evitar a dobre imposición (BOE  07-09-2006), Malta deixa de ser considerado paraíso fiscal. (Volver)

(5) Con efectos desde 28-12-2009, data de entrada en vigor do respectivo convenio para evitar a dobre imposición (BOE  08-12-2009), a República de Trinidad e Tobago deixa de ser considerado paraíso fiscal. (Volver)

(6) Con efectos desde 27-01-2010, data de entrada en vigor dos respectivos acordos de intercambio de información (BOE  24-11-2009), Antillas Neerlandesas e Aruba deixan de ser considerados paraísos fiscais. As Antillas Neerlandesas deixaron de existir como tales o 10-11-2010. A partir desa data San Martin e Curaçao teñen o mesmo estatus que Aruba (forman parte do Reino dos Países Baixos, pero gozan de independencia), mentres que o resto de illas das antigas Antillas Neerlandesas (Saba, San Eustaquio e Bonaire) pasou a formar parte dos Países Baixos. A San Martin e Curaçao élle aplicable o Acordo asinado con Antillas Neerlandesas, mentres que ás outras tres illas élles de aplicación o CDI con Países Baixos. Por iso ningunha das illas ten actualmente a consideración de paraíso fiscal. (Volver)

(7) Con efectos desde 10-02-2011, data de entrada en vigor do acordo de intercambio de información en materia tributaria (BOE  23-11-2010), o Principado de Andorra pique de ser considerado paraíso fiscal. O 07-12-2015 publicouse no BOE o Convenio entre o Reino de España e o Principado de Andorra para evitar a dobre imposición en materia de impostos sobre a renda e previr a evasión fiscal e o seu Protocolo, feito «Ad Referendum »en Andorra a Vella o 8 de xaneiro de 2015, que entra en vigor o 26 de febreiro de 2016. (Volver)

(8) Con efectos desde 25-07-2011, data de entrada en vigor do convenio para evitar a dobre imposición (BOE  04-07-2011), República de Panamá deixa de ser considerado paraíso fiscal. (Volver)

(9) Con efectos desde 17-08-2011, data de entrada en vigor do acordo de intercambio de información (BOE  15-07-2011), As Bahamas deixa de ser considerado paraíso fiscal. (Volver)

(10) Con efectos desde 02-08-2011, data de entrada en vigor do acordo de intercambio de información (BOE  06-06-2011), República de San Marino deixa de ser considerado paraíso fiscal. (Volver)

(11) Con efectos desde 14-10-2011, data de entrada en vigor do convenio para evitar a dobre imposición (BOE  14-09 - 2011), Barbados deixa de ser considerado paraíso fiscal. (Volver)

(12) Con efectos desde 01-04-2013, data de entrada en vigor do convenio para evitar a dobre imposición (BOE do 14-04 - 2012), Hong Kong (China) deixa de ser considerado paraíso fiscal. (Volver)

(13) Con efectos desde 01-01-2013, data de entrada en vigor do convenio para evitar a dobre imposición (BOE  11-01-2012), a República de Singapur deixa de ser considerado paraíso fiscal. (Volver)

(14) Con efectos desde 28-05-2014, data de entrada en vigor do convenio para evitar a dobre imposición (BOE  26-05 - 2014), a República de Chipre deixa de ser considerado paraíso fiscal. (Volver)

(15) Con efectos desde 19-9-2015, data de entrada en vigor do convenio para evitar a dobre imposición (BOE  08-09-2015), o Sultanato de Omán deixa de ser considerado paraíso fiscal. (Volver)