Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Cadro-resumo do mínimo persoal, por descendentes, por ascendentes e por discapacidade

Mínimo do contribuínte

 • 5.550 euros anuais, en xeral.
 • + 1.150 euros anuais, se ten máis de 65 anos.
 • + 1.400 euros anuais, se ten máis de 75 anos.

Discapacidade do contribuínte :

 • 3.000 euros anuais, se o grao de discapacidade é igual ou maior do 33 por 100.
 • 9.000 euros anuais, se o grao de discapacidade é igual ou superior ao 65 por 100.

+ 3.000 euros anuais, se necesita axuda de terceiras persoas ou mobilidade reducida ou ten un grao de discapacidade igual ou superior ao 65 por 100.

Mínimo por descendentes

 • 2.400 euros anuais polo 1º.
 • 2.700 euros anuais polo 2º.
 • 4.000 euros anuais polo 3º.
 • 4.500 euros anuais polo 4º e seguintes.

+ 2.800 euros anuais, por descendente menor de tres anos.

(*) No caso de falecemento do descendente 2.400 euros.

Discapacidade do descendente :

 • 3.000 euros anuais, se o grao de discapacidade é igual ou maior do 33 por 100.
 • 9.000 euros anuais, se o grao de discapacidade é igual ou superior ao 65 por 100.

+ 3.000 euros anuais, se necesita axuda de terceiras persoas ou mobilidade reducida ou ten  un grao de discapacidade igual ou superior ao 65 por  100.

Mínimo por ascendentes

 • 1.150 euros anuais por cada ascendente
 • + 1.400 euros anuais, se ten máis de 75 anos.

(*) No caso de falecemento do ascendente 1.150 euros.

Discapacidade do ascendente:

 • 3.000 euros anuais, se o grao de discapacidade é igual ou maior do 33 por 100.
 • 9.000 euros anuais, se o grao de discapacidade é igual ou superior ao 65 por 100.

+ 3.000 euros anuais, se necesita axuda de terceiras persoas ou mobilidade reducida ou ten  un grao de discapacidade igual ou superior ao 65 por  100.