Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Mínimo por discapacidade de ascendentes ou descendentes: contías aplicables

Contías aplicables

O mínimo por discapacidade de ascendentes ou descendentes poderá ser das seguintes contías:

  • 3.000 euros anuais por cada descendente ou ascendente que xere dereito á aplicación do seu respectivo mínimo, que sexa unha persoa cun grao de discapacidade igual ou superior ao 33 por 100 e inferior ao 65 por 100.

  • 9.000 euros anuais por cada descendente ou ascendente que xere dereito á aplicación do seu respectivo mínimo, que sexa unha persoa cun grao de discapacidade igual ou superior ao 65 por 100.

Incremento en concepto de gastos de asistencia

O mínimo por discapacidade de ascendentes ou descendentes incrementarase, en concepto de gastos de asistencia, en 3.000 euros anuais por cada ascendente ou descendente que acredite necesitar axuda de terceiras persoas ou mobilidade reducida, ou un grao de discapacidade igual ou superior ao 65 por 100.

En definitiva, o mínimo por discapacidade de cada ascendente ou descendente, incluídos, se é o caso, o incremento en concepto de gastos de asistencia, acadará as seguintes contías:

Grado de discapacidadeDiscapacidade por cada ascendente ou descendenteAsistencia por cada ascendente ou descendenteTotal por cada ascendente ou descendente
Igual ou superior ao 33 por 100 e inferior ao 65 por 100 3.000 ---- 3.000
Igual ou superior ao 33 por 100 e inferior ao   65 por 100 e que acredite necesitar axuda de terceiras persoas ou mobilidade reducida 3.000 3.000 6.000
Igual ou superior ao 65 por 100 9.000 3.000 12.000