Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Cadro: Dedución por investimentos nas Canarias

Os investimentos que permanezan no arquipélago canario, realizadas por persoas físicas que desenvolvan actividades económicas nas Canarias e determinen os seus rendementos en estimación directa, poderán acollerse ao Réxime Xeral de deducións previstas na  LIS coas porcentaxes e límites específicos sinalados no cadro seguinte:

Importante: esta dedución é incompatible coa dedución por investimento en elementos novos do inmobilizado material ou investimentos inmobiliarios afectos a actividades económicas.

Modalidades de investimentosPorcentaxe de deduciónLímite conxunto
Por investimentos en actividades de investigación e desenvolvemento e innovación tecnolóxica (art. 35 LIS): En investigación e desenvolvemento (art. 35.1 LIS) 45/75,6/28  por 100 37 por 100  (adicional)

60 por 100 ou  90 por 100, en xeral para Canarias

70 por 100 ou 100 por 100 (para illas da Palma, A Gomera e El Hierro) (1)

En innovación tecnolóxica (art. 35.2 LIS) 45 por 100
Por investimentos en producións cinematográficas, series audiovisuais e espectáculos  en vivo de artes escénicas e musicais (art. 36 LIS): En producións españolas de longametraxes, curtametraxes cinematográficas  e de series audiovisuais (art. 36.1 LIS) 54/45 por 100
En producións estranxeiras de  longametraxes cinematográficas ou de obras audiovisuais  -por gastos de execución realizada en territorio español - (art. 36.2 LIS) 54/45 por 100 (excluída do límite  conxunto)
En  espectáculos en vivo  de artes escénicas e musicais-Por gastos de produción e exhibición - (art. 36.3 LIS) 40 por 100
Por creación de emprego para traballadores con discapacidade (art. 38 LIS) 11.700/15.600 euros  persoa/ano
Por investimentos en territorios da África Occidental [art. 27 bis.1.a) Lei 19/1994] 15/10 por 100 25 por 100 ou  50 por 100
Por gastos de propaganda e publicidade [art. 27 bis.1.b) Lei 19/1994] 15/10 por 100 25 por 100 ou 50 por 100
Por investimentos en adquisición de activos fixos 25 por 100

50 por 100 individual e 70 por 100 conxunto

60 por 100 individual e 80 por 100 conxunto (para illas da Palma, A Gomera e El Hierro) (2) 

Notas:

(1) Para as illas da Palma, A Gomera e El Hierro  os límites conxuntos (do 60 por 100 ou 90 por 100) elévanse, respectivamente, ao 70 por 100 e ao 100 por 100, cando a normativa comunitaria de axudas de Estado así permítao e trátese de investimentos contemplados na Lei 2/2016, do 27 de setembro e demais leis de medidas para a ordenación da actividade económica destas illas. (Volver)

(2) Para as illas da Palma, A Gomera e El Hierro  os límites conxuntos do 50 por 100 (individual) e do 70 por 100 (conxunto) elévanse ao 60 por 100 e 80 por 100, respectivamente, cando a normativa comunitaria de axudas de Estado así permítao e trátese de investimentos contemplados na Lei 2/2016, do 27 de setembro e demais leis de medidas para a ordenación da actividade económica destas illas. (Volver)