Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Regulación específica de cada acontecemento

Coa finalidade de incentivar  a participación privada na celebración de determinados acontecementos de excepcional interese público, no exercicio 2022 poden acollerse aos réximes especiais de deducións os investimentos e gastos realizados no devandito exercicio que estean vinculados aos seguintes eventos:

 • “4ª Edición do Barcelona World Race”, establecido na disposición adicional  sesaxésima da Lei 3/2017, do 27 de xuño, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2017 (BOE do 28 de xuño) e modificada pola disposición final cuadraxésimo segunda. Tres da Lei 6/2018, do 3 de xullo, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2018 (BOE do 4 de xullo).
 • “V Centenario da expedición da primeira volta ao mundo de Fernando de Magallanes e Juan Sebastián Elcano”, establecido na disposición adicional sesaxésimo cuarta da da Lei 3/2017, do 27 de xuño, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2017 (BOE do 28 de xuño) e modificado pola disposición final  cuarta do Real Decreto-lei 17/2020, do 5 de maio, polo que se aproban medidas de apoio ao sector cultural e de carácter tributario para facer fronte ao impacto económico e social do Covid-2019 (BOE do  6 de maio).
 • “Plan Decenio Milliarium Montserrat 1025-2025”, establecido na disposición adicional octoxésimo sétima da Lei 3/2017, do 27 de xuño, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2017 (BOE do 28 de xuño),  modificado pola disposición final trixésimo novena da Lei 11/2020, do 30 de decembro, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2021 (BOE do 31 de decembro) e pola disposición adicional septuaxésimo sétima da Lei 22/2021, do 28 de decembro, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2022 (BOE do 29 de decembro).
 • “Ano Santo Xacobeo 2021 ” establecido na disposición adicional octoxésimo sétima da Lei 6/2018, do 3 de xullo, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2018 (BOE  do 4 de xullo) e modificado pola disposición final quinta do Real Decreto-lei 17/2020, do 5 de maio, polo que se aproban medidas de apoio ao sector cultural e de carácter tributario para facer fronte ao impacto económico e social do Covid-2019 (BOE do 6 de maio).
 • “VIII Centenario da Catedral de Burgos 2021” establecido na disposición adicional octoxésimo oitava da Lei 6/2018, do 3 de xullo, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2018 (BOE do 4 de xullo) e modificado pola disposición final sétima da Lei 28/2022, do 21 de decembro, de fomento do ecosistema das empresas emerxentes (BOE do 22 de decembro).
 • "Expo Dubai 2020" establecido na disposición adicional nonaxésimo sexta da Lei 6/2018, do 3 de xullo, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2018 (BOE  do 4 de xullo) e modificado pola disposición final décimo cuarta do Real Decreto-lei 17/2020, do 5 de maio, polo que se aproban medidas de apoio ao sector cultural e de carácter tributario para facer fronte ao impacto económico e social do Covid-2019 (BOE do 6 de maio).
 • “Plan Berlanga” establecido na disposición adicional segunda do Real Decreto-lei 17/2020, do 5 de maio, polo que se aproban medidas de apoio ao sector cultural e de carácter tributario para facer fronte ao impacto económico e social do Covid-2019 (BOE do 6 de maio).
 • Alacant 2021. Saída Volta ao Mundo a Vela” establecida na disposición adicional terceira do Real Decreto-lei 17/2020, do 5 de maio, polo que se aproban medidas de apoio ao sector cultural e de carácter tributario para facer fronte ao impacto económico e social do Covid-2019 (BOE do 6 de maio) e modificado pola disposición final  oitava da Lei 28/2022, do 21 de decembro, de fomento do ecosistema das empresas emerxentes (BOE do 22 de decembro).
 • España País Convidado de Honor na Feira do Libro de Frankfurt en 2022” establecido na disposición adicional cuarta do Real Decreto-lei 17/2020, do 5 de maio, polo que se aproban medidas de apoio ao sector cultural e de carácter tributario para facer fronte ao impacto económico e social do Covid-2019 (BOE  do 6 de maio) e   modificado pola disposición final cuadraxésimo segunda.Dous da Lei 11/2020, do 30 de decembro, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2021 (BOE  do 31 de decembro).
 • “Plan de Fomento da ópera na Rúa do Teatro Real ”establecido na disposición adicional quinta do Real Decreto-lei 17/2020, do 5 de maio, polo que se aproban medidas de apoio ao sector cultural e de carácter tributario para facer fronte ao impacto económico e social do Covid-2019 (BOE  do 6 de maio).
 • “175 Aniversario da construción do Gran Teatre do Liceu ” establecido na disposición adicional sexta do Real Decreto-lei 17/2020, do 5 de maio, polo que se aproban medidas de apoio ao sector cultural e de carácter tributario para facer fronte ao impacto económico e social do Covid-2019 (BOE  do 6 de maio).
 • “O tempo da Liberdade. Comuneiros V Centenario” establecido pola disposición adicional novena do Real Decreto-lei 17/2020, do 5 de maio, polo que se aproban medidas de apoio ao sector cultural e de carácter tributario para facer fronte ao impacto económico e social do Covid-2019 (BOE do 6 de maio). Esta disposición adicional novena foi engadida polo artigo décimo primeiro da Lei 14/2021, do 11 de outubro, pola que se modifica o Real Decreto-lei 17/2020, do 5 de maio, polo que se aproban medidas de apoio ao sector cultural e de carácter tributario para facer fronte ao impacto económico e social do Covid-2019 (BOE do 13 de outubro).
 • "Gran Premio de España de Fórmula 1" establecido pola disposición adicional terceira do Real Decreto-lei 26/2020, do 7 de xullo, de medidas de reactivación económica para facer fronte ao impacto do Covid-19 nos ámbitos de transportes e vivenda (BOE do 8 de xullo).
 • “Bicentenarios da independencia das Repúblicas Iberoamericanas” establecido pola disposición adicional sesaxésimo sétima da Lei 11/2020, do 30 de decembro, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2021 (BOE do 31 de decembro).
 • “150 Aniversario de creación da Academia de España en Roma” establecido pola disposición adicional sesaxésimo oitava da Lei 11/2020, do 30 de decembro, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2021 (BOE do 31 de decembro).
 • Celebración do Summit “MADBLUE” establecido pola disposición adicional septuaxésima da Lei 11/2020, do 30 de decembro, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2021 (BOE do 31 de decembro).
 • “30 Aniversario da Escola Superior de Música Raíña Sofía ”establecida pola disposición adicional septuaxésimo primeira da Lei 11/2020, do 30 de decembro, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2021 (BOE do 31 de decembro).
 • “Ano Santo Guadalupense 2021” establecido pola disposición adicional septuaxésimo segunda da Lei 11/2020, do 30 de decembro, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2021 (BOE do 31 de decembro).
 • “Andalucía Valderrama Masters 2022/2024” establecido pola disposición adicional septuaxésimo terceira da Lei 11/2020, do 30 de decembro, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2021 (BOE do 31 de decembro).
 • “Torneo Davis Cup Madrid” establecido pola disposición adicional septuaxésimo cuarta da Lei 11/2020, do 30 de decembro, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2021 (BOE do 31 de decembro) e modificado pola disposición final trixésimo primeira da Lei 22/2021, do 28 de decembro, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2022 (BOE do 29 de decembro).
 • “MADRID HORSE WEEK 21/23” establecido pola disposición adicional septuaxésimo quinta da Lei 11/2020, do 30 de decembro, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2021 (BOE do 31 de decembro).
 • “Centenario do Rugby en España e da Uniu Esportiva Santboiana” establecido pola disposición adicional septuaxésimo sexta da Lei 11/2020, do 30 de decembro, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2021 (BOE do 31 de decembro).
 • “Solheim Cup 2023” establecido pola disposición adicional septuaxésimo sétima da Lei 11/2020, do 30 de decembro, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2021 (BOE do 31 de decembro).
 • “IX Centenario da Reconquista de Sigüenza” establecido pola disposición adicional septuaxésimo oitava da Lei 11/2020, do 30 de decembro, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2021 (BOE do 31 de decembro).
 • “Barcelona Mobile World Capital” establecida pola disposición adicional septuaxésimo novena da Lei 11/2020, do 30 de decembro, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2021 (BOE do 31 de decembro).
 • “Valencia, Capital Mundial do Deseño 2022 / Valencia World Design Capital 2022” establecido pola disposición adicional octoxésima da Lei 11/2020, do 30 de decembro, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2021 (BOE  do 31 de decembro).
 • “Cincuenta aniversario da Universidade Nacional de Educación a Distancia (UNED)” establecido pola disposición adicional octoxésimo primeira da Lei 11/2020, do 30 de decembro, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2021 (BOE  do 31 de decembro).
 • “Centenario de Revista de Occidente” establecido pola disposición adicional octoxésimo segunda da Lei 11/2020, do 30 de decembro, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2021 (BOE do 31 de decembro).
 • “50 aniversario do falecemento de Clara Campoamor. 90 anos do inicio dunha democracia plena” establecida pola disposición adicional octoxésimo terceira da Lei 11/2020, do 30 de decembro, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2021 (BOE  do 31 de decembro).
 • “V Centenario do falecemento de Elio Antonio de Nebrija” establecido pola disposición adicional octoxésimo cuarta da Lei 11/2020, do 30 de decembro, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2021 (BOE do 31 de decembro).
 • “Novas Metas II” establecido pola disposición adicional octoxésimo quinta da Lei 11/2020, do 30 de decembro, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2021 (BOE do 31 de decembro).
 • “Andalucía Rexión Europea do Deporte 2021” establecido pola disposición adicional octoxésimo sétima da Lei 11/2020, do 30 de decembro, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2021 (BOE  do 31 de decembro).
 • “75 aniversario da Ópera en Oviedo” establecido pola disposición adicional octoxésimo oitava da Lei 11/2020, do 30 de decembro, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2021 (BOE  do 31 de decembro).
 • Hábitos Saudables para o control do risco Cardiovascular “Aprender a coidarnos” establecido pola disposición adicional octoxésimo novena da Lei 11/2020, do 30 de decembro, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2021 (BOE  do 31 de decembro).
 • “Mundiais Bádminton España” establecida pola disposición adicional nonaxésima da Lei 11/2020, do 30 de decembro, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2021 (BOE do 31 de decembro).
 • “Centenario da Batalla de Covadonga-Cuadonga” establecido pola disposición adicional nonaxésimo primeira da Lei 11/2020, do 30 de decembro, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2021 (BOE do 31 de decembro).
 • “VII Centenario da Catedral de Palencia 2021-2022” establecido pola disposición adicional nonaxésimo segunda da Lei 11/2020, do 30 de decembro, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2021 (BOE do 31 de decembro).
 • “FITUR especial: recuperación turismo” establecido pola disposición adicional nonaxésimo terceira da Lei 11/2020, do 30 de decembro, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2021 (BOE do 31 de decembro).
 • “Programa Deporte Inclusivo II” establecido pola disposición adicional nonaxésimo cuarta da Lei 11/2020, do 30 de decembro, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2021 (BOE do 31 de decembro).
 • “Valencia 2020-2021, Ano Xubilar. Camiño do Santo Cáliz” establecido pola disposición adicional nonaxésimo quinta da Lei 11/2020, do 30 de decembro, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2021 (BOE do 31 de decembro).
 • “Enfermidades Neurodexenerativas. Ano Internacional da Investigación e Innovación. Período 2021-2022” establecido pola disposición adicional nonaxésimo sexta da Lei 11/2020, do 30 de decembro, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2021 (BOE do 31 de decembro).
 • “50 aniversario do Hospital Sant Joan de Deu” establecido pola disposición adicional nonaxésimo sétima da Lei 11/2020, do 30 de decembro, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2021 (BOE  do 31 de decembro).
 • “Bicentenario da Policía Nacional” establecido pola disposición adicional quincuaxésimo novena da Lei 22/2021, do 28 de decembro, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2022 (BOE do 29 de decembro).
 • “Centenaria Federación Aragonesa de Fútbol” establecido pola disposición adicional sesaxésima da Lei 22/2021, do 28 de decembro, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2022 (BOE do 29 de decembro).
 • “Plan 2030 de Apoio ao Deporte de Base” establecido pola disposición adicional sesaxésimo primeira da Lei 22/2021, do 28 de decembro, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2022 (BOE do 29 de decembro).
 • “Universo Muller III” establecido pola disposición adicional sesaxésimo segunda da Lei 22/2021, do 28 de decembro, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2022 (BOE do 29 de decembro).
 • “Programa de preparación dos deportistas españois dos Xogos de París 2024”, establecido pola disposición adicional sesaxésimo terceira da Lei 22/2021, do 28 de decembro, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2022 (BOE do 29 de decembro).
 • “100 anos do falecemento de Joaquín Sorolla”, establecido pola disposición adicional sesaxésimo cuarta da Lei 22/2021, do 28 de decembro, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2022 (BOE do 29 de decembro).
 • “20 Aniversario da primavera Sound”, establecido pola disposición adicional sesaxésimo quinta da Lei 22/2021, do 28 de decembro, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2022 (BOE do 29 de decembro).
 • “Centenario do nacemento de Vitoria da Ángeles ”, establecido pola disposición adicional sesaxésimo sexta da Lei 22/2021, do 28 de decembro, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2022 (BOE do 29 de decembro).
 • “Conmemoración do 50 aniversario da morte do artista español Pablo Picasso ”, establecido pola disposición adicional sesaxésimo sétima de Lei 22/2021, do 28 de decembro, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2022 (BOE do 29 de decembro).
 • “Todos contra o cancro”, establecido pola disposición adicional  sesaxésimo oitava da Lei 22/2021, do 28 de decembro, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2022 (BOE do 29 de decembro).
 • “Ano de Investigación Santiago Ramón y Cajal 2022”, establecido pola disposición adicional sesaxésimo novena da Lei 22/2021, do 28 de decembro, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2022 (BOE do 29 de decembro).
 • “Ano Xubilar Lebaniego 2023-2024”, establecido pola disposición adicional septuaxésima da Lei 22/2021, do 28 de decembro, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2022 (BOE do 29 de decembro).
 • “Mundo Voluntario 2030 / 35.º Aniversario Plataforma do Voluntariado de España”, establecido pola disposición adicional septuaxésimo primeira da Lei 22/2021, do 28 de decembro, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2022 (BOE do 29 de decembro).
 • “7.ª Conferencia Mundial sobre Turismo Enolóxico da OMT 2023”, establecido pola disposición adicional septuaxésimo segunda da Lei 22/2021, do 28 de decembro, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2022 (BOE do 29 de decembro).
 • “Caravaca de la Cruz 2024. Ano Xubilar”, establecido pola disposición adicional septuaxésimo terceira da Lei 22/2021, do 28 de decembro, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2022 (BOE do 29 de decembro).
 • “Bicentenario do Ateneo de Madrid”, establecido pola disposición adicional septuaxésimo cuarta da Lei 22/2021, do 28 de decembro, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2022 (BOE do 29 de decembro).
 • “Barcelona Equestrian Challenge (4ª Edición)”, establecido pola disposición adicional septuaxésimo quinta da Lei 22/2021, do 28 de decembro, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2022 (BOE do 29 de decembro).
 •  “200 ANIVERSARIO DO PASSEIG DE GRÁCIA” establecido pola disposición adicional septuaxésimo sexta da Lei 22/2021, do 28 de decembro, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2022 (BOE do 29 de decembro).
 • “Reconstrución da Piscina Histórica cuberta de saltos do Club Natació Barcelona (CNB)”, establecido pola disposición adicional septuaxésimo oitava da Lei 22/2021, do 28 de decembro, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2022 (BOE do 29 de decembro).
 • “ALIMENTARIA 2022”, establecido pola disposición adicional septuaxésimo novena de Lei 22/2021, do 28 de decembro, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2022 (BOE do 29 de decembro).
 • “HOSTELCO 2022”, establecido pola disposición adicional septuaxésimo novena da Lei 22/2021, do 28 de decembro, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2022 (BOE do 29 de decembro).
 • “Barcelona Music Lab. O futuro da música ”, establecido pola disposición adicional octoxésima da Lei 22/2021, do 28 de decembro, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2022 (BOE do 29 de decembro).
 • “Global Mobility Call”, establecido pola disposición adicional quinta do Real Decreto-lei 3/2022, do 1 de marzo, de medidas para a mellora da sostibilidade do transporte de mercadorías por estrada e do funcionamento da cadea loxística, e polo que se traspón a Directiva (UE) 2020/1057, do 15 de xullo de 2020, pola que se fixan normas específicas con respecto á Directiva 96/71/CE e a Directiva 2014/67/UE para o desprazamento dos condutores no sector do transporte por estrada, e de medidas excepcionais en materia de revisión de prezos nos contratos públicos de obras.
 • “South Summit 2022-2024” establecido pola disposición adicional sexta eal Decreto-lei 10/2022, do 13 de maio, polo que se establece con carácter temporal un mecanismo de axuste de custos de produción para a redución do prezo da electricidade no mercado maiorista (BOE do 14 de maio).
 • “Ano Santo Xubilar Santo Isidro Labrador”, establecido pola disposición adicional vixésimo novena da Lei 11/2022, do 28 de xuño, Xeral de Telecomunicacións (BOE do 29 de xuño).

Importante: a certificación da adecuación dos gastos realizados aos obxectivos e plans de cada un dos programas anteriormente sinalados será competencia do respectivo consorcio ou órgano administrativo, conforme ao que se dispón no artigo 27.2. b) da Lei 49/2002, do 23 de decembro, de réxime fiscal das entidades sen fins lucrativos e dos incentivos fiscais ao mecenado (BOE do 24 de decembro).