Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Deducións por incentivos e estímulos ao investimento empresarial en actividades económicas en estimación obxectiva

Normativa: Arts. 68.2 e 69.2 Lei IRPF

Cando se trate de contribuíntes que exerzan actividades económicas e determinen o seu rendemento neto polo método de estimación obxectiva, os incentivos e estímulos ao investimento empresarial establecido ou que se establezan na normativa do Imposto sobre Sociedades soas seránlles de aplicación cando así se estableza regulamentariamente tendo en conta as características e obrigas formais do citado método.

Durante o exercicio 2022  non se estableceu regulamentariamente a aplicación de ningún destes incentivos.