Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Esquema gráfico da aplicación sobre o importe das cotas integras das deducións xerais e autonómicas

No cadro seguinte represéntase, de forma esquemática, a aplicación das deducións xerais e autonómicas a que  se fixo  referencia no exercicio 2022:

Esquema gráfico da aplicación sobre o importe das cotas integras das deducións xerais e autonómicas