Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Por donativos a entidades que fomentan a investigación científica e o desenvolvemento e a innovación tecnolóxica

Normativa: Art. 14.2 Lei 21/2005, do 29 de decembro, de medidas financeiras, da Comunidade Autónoma de Cataluña

Contía e límite máximo da dedución

  • O 25 por 100 das cantidades doadas en favor de:

    1. Os institutos universitarios e outros centros de investigación integrada ou adscritos a universidades catalás.

    2. Os centros de investigación promovidos ou participados pola Generalitat , que teñan por obxecto o fomento da investigación científica e o desenvolvemento e a innovación tecnolóxica.

  • O límite máximo desta dedución é o 10 por 100 da cota íntegra autonómica, recadro [0546] da declaración.

Importante: a aplicación das deducións por donativos anteriormente relacionadas “Por donativos a entidades que fomentan o uso da lingua catalá ou da occitana ”e “Por donativos a entidades que fomentan a investigación científica e o desenvolvemento e a innovación tecnolóxica”, está condicionada á xustificación documental axeitado e suficiente dos orzamentos de feito e dos requisitos que determinan a súa aplicabilidade. Para tal fin, as entidades beneficiarias dos donativos están obrigadas a comunicar a relación das persoas físicas que efectuaron donativos, con indicación das cantidades doadas por cada unha destas persoas.