Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Polo pagamento de intereses de préstamos para os estudos de máster e doutoramento

Normativa: Art. 1º. 3 Lei 31/2002, do 30 de decembro, de Medidas fiscais e administrativas, da Comunidade Autónoma de Cataluña

Contía da dedución

O importe dos intereses pagos no período impositivo que correspondan aos préstamos concedidos mediante a Axencia de Xestión de Axudas Universitarias e de Investigación para o financiamento de estudos de máster e de doutoramento.

Importante: a aplicación desta dedución está condicionada á xustificación documental axeitado e suficiente dos orzamentos de feito e dos requisitos que determinan a súa aplicabilidade.