Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Por rehabilitación da vivenda habitual

Normativa: Art. 3 Decreto lei 1/2008, do 1 de xullo, de medidas urxentes en materia fiscal e financeira, da Comunidade Autónoma de Cataluña

Contía e base máxima  da dedución

  • O 1,5 por 100 das cantidades satisfeitas no período impositivo pola rehabilitación da vivenda que constitúa ou vaia a constituír a vivenda habitual do contribuínte.

    O concepto de  rehabilitación de vivenda habitual  coméntase o Capítulo 16.

  • A base máxima desta dedución establécese nun importe de 9.040 euros anuais.