Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Polo incremento dos custos do financiamento alleo para o investimento en vivenda habitual derivado da alza dos tipos de xuro (non aplicable 2022)

Normativa: Art. 10  Texto Refundido das disposicións legais da Comunidade de Madrid en materia de tributos cedidos polo Estado, aprobado por Decreto Lexislativo 1/2010, de 21 outubro

Importante: no exercicio 2022 esta dedución non resulta de aplicación, xa que a porcentaxe de dedución é negativo.