Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Introdución

Unha vez cuantificado o importe das cotas líquidas, estatal e autonómica, e tendo en conta a cesión do IRPF ás Comunidades Autónomas, as operacións restantes que deben realizarse para determinar o resultado da declaración recóllense, de forma gráfica e resumida, no seguinte cadro:

xxx