Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Andalucía

Por circunstancias persoais e familiares

Relativa á vivenda habitual

Por donativos e doazóns

Outros conceptos deducibles

 • Por nacemento, adopción de fillos ou acollemento familiar de menores.
 • Por adopción de fillos no ámbito internacional.
 • Por familia monoparental e, se é o caso,  con ascendentes maiores de 75 anos.
 • Por contribuínte con discapacidade.
 • Por discapacidade do cónxuxe ou parella de feito.
 • Por asistencia a persoas con discapacidade.
 • Por axuda doméstica.
 • Por familia numerosa.
 • Por investimento en vivenda habitual que teña a consideración de protexida e polas persoas mozos.
 • Por alugamento de vivenda habitual.
 • Por donativos con finalidade ecolóxica.
 • Adquisición de accións e participacións sociais como consecuencia de acordos de constitución de sociedades ou ampliación de capital nas sociedades mercantís.
 • Gastos de defensa xurídica da relación laboral.
 • Por gastos educativos.