Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Aragón

Por circunstancias persoais e familiares

Relativa á vivenda habitual

Por donativos e doazóns

Outros conceptos deducibles

 • Por nacemento ou adopción do terceiro ou sucesivos fillos.
 • Por nacemento ou adopción dun fillo cun grao de discapacidade igual ou superior ao 33 por 100.
 • Por adopción internacional.
 • Por coidado de persoas dependentes.
 • Para contribuíntes maiores de 70 anos.
 • Por nacemento ou adopción do primeiro e / ou segundo fillo en poboacións de menos de 10.000 habitantes.
 • Por gastos de gardaría de fillos menores de 3 anos.
 • Por acollemento de persoas ou familias ucraínas desprazadas con motivo do conflito armado no seu país.
 • Por adquisición de vivenda habitual por vítimas do terrorismo.
 • Por adquisición ou rehabilitación de vivenda habitual en núcleos rurais ou análogos.
 • Por arrendamento de vivenda habitual vinculado a determinadas operacións de dación en pagamento.
 • Por doazóns con finalidade ecolóxica e en investigación e desenvolvemento científico e técnico.
 • Por axudas de carácter humanitario á vila ucraína con motivo do conflito armado no seu país.
.
 • Por arrendamento de vivenda social (dedución do arrendador).
 • Por investimento en accións de entidades que cotizan no segmento de empresas en expansión do Mercado Alternativo Bolsista
 • Por adquisición de accións ou participacións sociais de entidades novas ou de recente creación.
 • Por gastos por adquisición de libros de texto e material escolar.
 • Por investimento en entidades de economía social.