Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Castela e León

Por circunstancias persoais e familiares

Relativa á vivenda habitual

Por donativos e doazóns

Outros conceptos deducibles

 • Para contribuíntes afectados por discapacidade.
 • Por familia numerosa.
 • Por nacemento ou adopción de fillos.
 • Por partos ou adopcións múltiples.
 • Por coidado de fillos menores de 4 anos.
 • Por gastos de adopción.
 • Por cotas a Seguridade Social de empregados do fogar.
 • Por adquisición ou rehabilitación da vivenda habitual por mozos en núcleos rurais.
 • Por investimento en rehabilitación de vivendas destinadas a alugamento en núcleos rurais.
 • Por alugamento de vivenda habitual para mozos.
 • Por investimento en instalacións ambientais e de adaptación a persoas con discapacidade en vivenda habitual.
 • Por adquisición de vivenda habitual de nova construción.
 • Por cantidades doadas  a fundacións de Castilla y León e para a recuperación do Patrimonio histórico, cultural e natural.
 • Por cantidades doadas para o fomento da investigación, o desenvolvemento e a innovación.
 • Por cantidades investidas polos titulares na recuperación do Patrimonio histórico, cultural e natural de Castilla y León.
 • Para o fomento da mobilidade sostible.
 • Por fomento de emprendemento.