Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Cataluña

Por circunstancias persoais e familiares

Relativa á vivenda habitual

Por donativos e doazóns

Outros conceptos deducibles

  • Por nacemento ou adopción dun fillo.
  • Para contribuíntes que se quedasen viúvos/viúvas en 2020, 2021 e 2022.
  • Por alugamento  da vivenda habitual (sos contribuíntes en determinadas situacións desfavorecidas).
  • Por rehabilitación da vivenda habitual.
  • Por donativos a entidades que fomentan o uso da lingua catalá ou da occitana .
  • Por donativos a entidades que fomentan I+D+I.
  • Por doazóns a determinadas entidades en beneficio de medio natural, conservación do patrimonio natural e custodia do territorio.
  • Polo pagamento de intereses por préstamos para estudos de máster e de doutoramento.
  • Por investimento por un anxo investidor para a  adquisición accións ou participacións de entidades novas ou de recente creación.
  • Por obriga de presentar a declaración do IRPF en razón de ter máis dun pagador.