Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Comunidade de Madrid

Por circunstancias persoais e familiares

Relativa á vivenda habitual

Por donativos e doazóns

Outros conceptos deducibles

 • Por nacemento ou adopción de fillos.
 • Por adopción internacional de nenos.
 • Por acollemento familiar de menores.
 • Por acollemento non remunerado de maiores de 65 anos e / ou persoas con discapacidade.
 • Por coidado de fillos menores de 3 anos.
 • Para familias con dous ou máis descendentes e ingresos reducidos.
 • Por arrendamento de vivenda habitual.
 • Por donativos a fundacións e clubs deportivos.
 • Por gastos educativos.
 • Por investimento en adquisición de accións ou participacións de entidades novas ou de recente creación.
 • Para o fomento do autoemprego de mozos.
 • Por investimentos realizados en entidades cotizadas no mercado alternativo bolsista.