Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Estremadura

Por circunstancias persoais e familiares

Relativa á vivenda habitual

Por donativos e doazóns

Outros conceptos deducibles

 • Por acollemento de menores.
 • Por partos múltiples.
 • Por coidado de familiares con discapacidade.
 • Por coidado de fillos menores de ata 14 anos inclusive.
 • Para contribuíntes viúvos.
 • Por adquisición ou rehabilitación de vivenda habitual para mozos e para vítimas do terrorismo.
 • Por arrendamento de vivenda habitual para contribuíntes menores de 36 anos.
 • Por adquisición ou rehabilitación da vivenda habitual en zonas rurais.
 • Por intereses de financiamento alleo para o investimento en vivenda habitual para mozos.

Sen deducións aprobadas.

 • Por percibir retribucións do traballo dependente.
 • Por compra de material escolar.
 • Por investimento en adquisición de accións ou participacións como consecuencia de acordos de constitución ou ampliación de capital nas sociedades mercantís.
 • Por residir habitualmente en municipios e entidades locais menores de Extremadura con poboación inferior a 3.000 habitantes.