Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Galicia

Por circunstancias persoais e familiaresRelativa á vivenda habitualPor donativos e doazónsOutros conceptos deducibles
 • Por nacemento ou adopción.
 • Por familia numerosa.
 • Por acollemento familiar de menores.
 • Por coidado de fillos menores.
 • Para contribuíntes con discapacidade, de idade igual ou superior a 65 anos, que precisen axuda de terceiras persoas.
 • Por alugamento de vivenda habitual para mozos.
 • Por investimento en instalacións de climatización e / ou auga quente na vivenda habitual, que empreguen enerxías renovables e destinadas exclusivamente ao autoconsumo.
 • Por obras de mellora de eficiencia enerxética en edificios de vivendas ou en vivendas unifamiliares.
 • Por adquisición e rehabilitación de vivendas nos proxectos de aldeas modelo.
 • Por doazóns con finalidade en investigación e desenvolvemento científico e innovación tecnolóxica.
 • Por gastos dirixidos ao uso de novas tecnoloxías nos fogares galegos.
 • Por investimento na adquisición de accións ou participacións de entidades novas ou de recente creación.
 • Por investimento na adquisición de accións ou participacións  de entidades novas ou de recente creación e o seu financiamento.
 • Por investimento en accións de  entidades que cotizan no segmento de empresas en expansión do mercado alternativo bolsista.
 • Por rehabilitación de bens inmobles situados en centros históricos.
 • Por investimento en empresas que desenvolvan actividades agrarias.
 • Por subvencións e / ou axudas obtidas polos incendios producidos durante outubro do ano 2017.
 • Polos danos causados pola explosión de material pirotécnico en Tui durante maio do 2018.
 • Polas axudas e subvencións recibidas polos deportistas de alto nivel de Galicia.