Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Cálculo do imposto: determinación das cotas íntegras

Gravame da base liquidable xeral

Autonómico

Todas as Comunidades Autónomas teñen aprobadas as súas correspondentes escalas aplicables á base liquidable xeral.